9Academy

Events
Next Post Previous Post

Description

9 Academy е бизнес академия, в която експерти и опитни специалисти от бизнес сектора предават своите знания, умения и опит на 50 млади хора, чрез интерактивни методи на преподаване и преживявания, които остават за цял живот.

Повече информация: http://9academy.com/

×